Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) Düşmesi Belirtileri | Bitkizane | Bitkisel Ürünler
15 yıl

Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) Düşmesi Belirtileri

Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) Düşmesi Belirtileri

                   


    
Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğü belirtileri ve de  bitkisel(Doğal) iyileşme yöntemleri üzerine bilgiler .

 

    Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşmesi belirtileri ve de  bitkisel(Doğal) iyileşme yöntemleri üzerine bilgiler bu yazı  de yer almaktadır .  Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşmesi belirtileri ile ilgili tüm açıklamaları bu yazı  de inceleyebilirsiniz .  .  .

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anailim Dalı Öğretim Üyesi Prof .  Dr .  Mustafa Akın ,  kan basıncı (tansiyon) düşüklüğünün genel de 25_ 30 yaş grubun da görüldüğünü söyledi .  Akın ,  su ve de  kan kaybı ,  beslenme (yeme içme) bozuklukları ,  kalp yetmezliği ve de  idrar söktürücü ilaçların fazla alınması halin de ve de  ateşli durumlar da kan basıncının düşebileceğini kaydetti .  Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğünün ,  baş dönmesi ,  göz kararması ,  halsizlik (yorgunluk) ,  kalp çarpıntısı ,  yorgunluk ,  uyku hali ve de  görme bozukluklarıyla varlığını gösterebildiğini anlatım eden Akın ,  “Düşük kan basıncı (tansiyon) ,  yüksek kan basıncı (tansiyon) kadarr yaygın değildir .  Daha çok 25_ 30 yaş grubun da yer alan gençler de bu hastalığa rastlıyoruz .  Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğü beylere nazaran bayan lar da daha fazla sık görülüyor” şeklin de konuştu .  Tansiyonu düşük olanların kalp damar hastalık (rahatsızlık)larına yakalanma oranının yüksek tansiyona göre daha fazla düşük olduğunu dile getiren Akın ,  düşük tansiyonun tedavisin de hastalığa yol açan sebebe bağlı olarak belli birr programın uygulanacağını kaydetti .  “Tansiyonu düşük olanlar gıdalarına dikkat etmeli ,  çok fazla sıcak ve de  yorgunluktan uzak (ırak) durmalıdır” diyen Prof .  Dr .  Mustafa Akın ,  kan basıncı (tansiyon) i de içilen tuzlu ayranın geçici birr çözüm sağlayacağını ,  tansiyonu düşen kişilerin hekime başvurmaları gerektiğini dile getirdi .

Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğü`nün şakası yok

Hiperkan basıncı (tansiyon) ve de  Arteroskleroz Derneği’nin düzenlediği kurultay ,  dünyanın en ünlü uzmanlarını birr araya getirdi .

Hiperkan basıncı (tansiyon) ve de  Arteroskleroz Derneği’nin düzenlediği kurultay ,  dünyanın en ünlü uzmanlarını birr araya getirdi .  Polat Renaissance Oteli’n de Prof .  Dr .  Serap Erdine’nin başkanlığın da gerçekleştirilen konferansın ilkk günün de ,  tansiyonun şişmanlık ve de  şeker hastalığı (diyabet) ile ilişkileri tartışıldı .  Ünlü doktorlar irsiyetin ,  sinir sisteminin ve de  böbreklerin kan basıncına tesirlerine dikkat çektiler .  Kongreye Avustralya’ dan katılan J .  Chalmers ,  yüksek kan basıncı (tansiyon) vakalarının gelişmiş ülkelerden ziya de ,  kalkınmakta olan ülkeler de görüldüğüne dikkat çekti .  Chalmer’e göre “bun da eğitimin ,  beslenme (yeme içme) alışkanlıklarının ve de  meslek gruplarının” muhakkak tesiri var .  Fakat mesele ,  yakabildiğinden fazla enerji almaktan kaynaklanıyor .

Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğü felakettir

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anailim Dalı Başkanı Prof .  Dr .  Bilgin Timuralp ,  yüksek tansiyonun “ulusal birr felaket” olarak kabul(beğeni) edilmesi gerektiğini belirterek ,  “Yüksek kan basıncı (tansiyon) ,  erişkin nüfusumuzun yarıya yakının da saç dökülmesi kadarr yaygın” dedi .  Antalya’ da düzenlenen “Türk_ İtalyan Hiperkan basıncı (tansiyon) ve de  Ateroskleroz Kongresi”ne katılan Timuralp ,  yaptığı açıklama da ,  hiperkan basıncı (tansiyon) (yüksek tansiyon) tedavisin de kişiye özel ilaç seçiminin önemine dikkati çekti .  Kadınlar da menopoza girdikten sonrasın da hiperkan basıncı (tansiyon) görülme riskinin arttığını bildiren Timuralp ,  bu artışta menopoz dan sonrasın da alınan kilolar ve de  hormonlardaki değişimin etkili (eylemsel) olduğunu söyledi .  Tansiyonun kişiler de zor olmayan zor olmayan yakınma (şikayet) oluşturmadığını ve de  hastalarının çoğunun “Vücudum bu tansiyona alıştı” şeklin de sözler sarfettiğini vurgulayan Timuralp ,  “Hiçbir vücut yüksek tansiyona alışmaz .  Sonun da birr fatura gelir ,  ya kör olur ,  ya nüzül (felç) olur .  Ödeyemeyen hayatını kaybeder ,  ödeyebilen sakat kalır .  Bu sakatın devlete ,  millete ,  aileye maliyeti çok ağır olur” dedi .  Timuralp ,  yüksek tansiyonu “aleyhte işleyen birr puan” şeklin de tanımladı .

Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğü genç hastalığı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anailim Dalı Öğretim Üyesi Prof .  Dr .  Mustafa Akın ,  kan basıncı (tansiyon) düşüklüğünün genel de 25_ 30 yaş grubun da görüldüğünü söyledi .  Akın ,  su ve de  kan kaybı ,  beslenme (yeme içme) bozuklukları ,  kalp yetmezliği ve de  idrar söktürücü ilaçların fazla alınması halin de ve de  ateşli durumlar da kan basıncının düşebileceğini kaydetti .  Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğünün ,  baş dönmesi ,  göz kararması ,  halsizlik (yorgunluk) ,  kalp çarpıntısı ,  yorgunluk ,  uyku hali ve de  görme bozukluklarıyla varlığını gösterebildiğini anlatım eden Akın ,  “Düşük kan basıncı (tansiyon) ,  yüksek kan basıncı (tansiyon) kadarr yaygın değildir .  Daha çok 25_ 30 yaş grubun da yer alan gençler de bu hastalığa rastlıyoruz .  Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğü beylere nazaran bayan lar da daha fazla sık görülüyor” şeklin de konuştu .  Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğü olanların kalp damar hastalık (rahatsızlık)larına yakalanma oranının yüksek tansiyona göre daha fazla düşük olduğunu dile getiren Akın ,  düşük tansiyonun tedavisin de hastalığa yol açan sebebe bağlı olarak belli birr programın uygulanacağını kaydetti .  “Tansiyonu düşük olanlar gıdalarına dikkat etmeli ,  çok fazla sıcak ve de  yorgunluktan uzak (ırak) durmalıdır” diyen Prof .  Dr .  Mustafa Akın ,  kan basıncı (tansiyon) i de içilen tuzlu ayranın geçici birr çözüm sağlayacağını ,  tansiyonu düşen kişilerin hekime başvurmaları gerektiğini dile getirdi .

Türk Kardiyoloji Derneği Hiperkan basıncı (tansiyon) Çalışma Grubu ve de  Hipertansiyonla Mücadele Derneği Başkanı Prof .  Dr .  Remzi Önder ,  rahatsızlığın klinik belirtilerinin pekaz olması sebebi ile genel de bilinmediğine dikkati çekerek 20 yaşını geçen kişilerin yıl da en pekaz 4_ 5 kez tansiyonlarını ölçtürmeleri gerektiğini söyledi .  Prof .  Önder ,  yetişkinler de tansiyonun büyük(iri) 140 ,  ufak 90 ve de  üzerin de çıkması halindemutlaka (muhakkak) birr sağlık (sıhhat) kuruluşuna başvurulması gerektiğini anlatım etti .  Prof .  Önder ,  Türkiye   de tansiyonla ilgili geniş çaplı birr tarama olmadığını ,  Ege Bölgesi  n de yaptıkları taramalar da ,  yetişkinler de yüz de 18_ 20 oranın da tansiyona rastlanıldığını kaydetti .  Tansiyonun kişi üzerindeki etkisinin başka olduğunu belirten Prof .  Önder ,  rahatsızlığın öldürücü ve de  çok cid di hasarlara yol açtığını ,  bu nedenle vatandaşların rahasızılk konusun da çok dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi .  Prof .  Remzi Önder ,  rahatsızlığın en bariz özelliğinin ense de tutukluk ,  baş ağrısı ,  baş dönmesi ,  burun kanaması ,  uykusuzluk ve de  sinirlilik olduğunu anlatarak tansiyonun kalp ve de  kroner hastalığını çabuklaştırdığını ,  nüzül (felç) ve de  böbrekler de bozukluk ile göz de körlüğe neden olabildiğini söyledi .


Önder ,  Türkiye   de en yaygın hastalık (rahatsızlık)ların başın da tansiyonun geldiğini ,  takribi (yaklaşık) 10_ 12 . 5 milyon kişinin  de kan basıncı (tansiyon) hastası olduğunu bildirdi .

Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğü olanlar Spor yaparken dikkat etmeli !
Sağlıklı (sıhhatli) yaşam (hayat) icin yapılan bilinçsiz spor ,  bilhassa 50_ 60 yaşın üzerindeki ve de  kan basıncı (tansiyon) ,  koroner kalp ve benzeyen gibi hastalık (rahatsızlık)ları bulunanları tehdit ediyor .  Prof .  Dr .  Koptagel İlgün ,  bilinçsiz yapılan sporun ,  kalp krizlerine bile (dahi) neden olabileceğini söylüyor .  Bilhassa çok fazla kiloluların ,  spora sağlıksız (sıhhatsiz) birr şekil de başladıklarını belirten Prof .  Dr .  İlgün ,  bütün günü stres ((sinirsel)psikolojik sıkıntı) dahilin de (içinde) geçirip ,  sigara (tütün mamülleri) içen 50 yaşın üzerin de birr kişinin  de ,  akşamm gençlerle birlikte çim saha da birr saat futbol oynamasının çok sakıncalı olduğunu vurguladı: ‘‘Kişiler yaşlarını ,  hastalık (rahatsızlık)larını ve de  organik yapılarını gözönün de bulundurarak spor yapmalıdırlar .  Bunlara dikkat edilmediği vakit krizlere kadarr varan zararlı sonuçlarla karşılaşılabilir .  Mesela ,  50 yaşın ve de  ideal kilosunun üzerin de birr kişinin  de birr saat koşması çok zararlıdır .  Bu kişi yavaş ve de  kısa sürelerle başlayıp ,  süreyi ve de  hızı artırarak ,  ritmik yürüyüş yapmalıdır .  Bu hafta da birr gün ,  birr saat koşmaktan çok daha fazla yararlıdır .  Bilhassa ,  belli birr yaşa gelmiş .  Kalp ,  kan basıncı (tansiyon) ,  damar sertliği ve benzeyen gibi rahatsızlığı olanlar ,  spor yapma dan öncemutlaka (muhakkak) doktorlarına danışmalıdırlar . ’’


EVDE İKİ KİLOMETRE


‘‘Spora zamanım yok’’ demenin  de çok yanlış olduğunu belirten Prof .  Dr .  Koptagel İlgün ,  her hangi birr mani yoksa periyodik olarak ritmik yürüyüş yapılabileceğini söyledi .  Zamanı olmadığını belirten birr ev bayan ın  da evin dahilin de (içinde) pencereleri açarak yürüyüş yapabileceğini vurgulayan Prof .  Dr .  İlgün ,  ‘‘Ev birr baştan birr başa 20 metre olsa ve de  birr ev hanımı evin dahilin de (içinde) 100 kez yürüse ,  2 kilometre yürüyüş yapmış olur’’ dedi .  Ritmik yürüyüşün ya  da sporun ,  sıcakta ,  güneşin altın da ve de  hava kirliliğinin yoğun olduğu akşamm saatlerin de yapılmaması gerektiğini belirten Prof .  Dr .  İlgün ,  spor icin sahil ve de  ormanların ideal olduğunu  da ekledi .

KİMLER PİKNİK TİP ?

Sağlıksız (sıhhatsiz) spor ,  şüphesiz herkese zarar veriyor .  Fakat bilhassa piknik yapı da olanlar yaani ‘‘tıknaz’’lar icin risk daha fazla  da fazla .  Hele piknik tipte olmakla birlite ,  sigara (tütün mamülleri)  da içiyorsanız ,  bilinçsiz yapacağınız spor sizin icin daha fazla  da tehlikeli .  Riski yükselten etkenlerden biri  de stres .  Astenik (ince ,  zayıf) ,  atletik (güçlü kasları olan sportif) yapıdaki kişilerin ,  bilinçsiz yapılan spor dan görecekleri zarar daha fazla az .  Prof .  Dr .  İlgün ,  piknik yapıdakileri ,  spor konusun da bilinçli davranmaları icin bilhassa uyarıyor .  Bu kişiler de ,  koroner kalp hastalık (rahatsızlık)ları ,  hiperkan basıncı (tansiyon) ,  damar sertliği ve de  benzeyen hastalık (rahatsızlık)ların meydana çıkma olasılığının yüksek olduğunu belirten Prof .  Dr .  İlgün ,  ‘‘Sigara (Tütün mamülleri)  da içiyorlarsa ,  bilinçsiz spor ,  çok riskli .  Genetiklerin de bulunan yüksek kan basıncı (tansiyon)  da bu kişilerin dikkatli davranmasını gerektiriyor .  Piknik tipte olanların ,  tansiyonlarının durumunu bilmeleri ve de  kalp kontrolünden geçmeleri ,  sporu  da birr uzmanın belirleyeceği çeşit ve de  süre de yapmaları gerekir .  Spor dalının seçimin de ,  kişinin  de vücut yapısı gözönüne alınmalı’’ diyor .

Mi de gazı kalbi sıkıştırır mı ? ’

Ben 35 yaşın da ,  uzun yol şoförlüğü yapan biriyim .  Onikiparmak bağırsağım da ülser (yara) var .  Bu ,  yakın zamana kadarr bana birr hastaklık vermiyor du ,  sigara (tütün mamülleri) ve de  alkol kullanmadığım icin çok mesele çıkartmıyordu .  Son zamanlar da midem gaz yapmaya başladı .  Zaman vakit yoğunlaşarak sürek ediyor .  Devamlı oturarakaraç (vasıta) kullandığım icin gazı çıkartmakta zorlanıyorum .

Ben de kan basıncı (tansiyon) düşüklüğü  de oluyor .  Mümkün olduğu kadarr dengeli beslenmeye çalışıyorum .  Bu mi de gazı ,  kalbin çalışmasını etkiler mi ?  Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğünün mi de hastalığı ile bağlantısı var mı ?

Mi de hastalığı ülkemiz de çok yaygın olan sağlık (sıhhat) sorunların dan biri .  Bunun oluşmasın da çeşitli (muhtelif) etmenler var .  Öncelikle bünyenin buna eğilimli olması ,  daha fazla sonrasın da beslenme (yeme içme) alışkanlıkları ve de  sigara (tütün mamülleri) ,  alkol ,  çok fazla çay kahve ve benzeyen gibi bağımlılıklar  da rol oynuyor .

Sizin iş yaşamınız  da bu yön de olumsuz (negatif yönde) tesir yaratabilir .  Devamlı yolculuklar sebebi ile ,  düzensiz yemek (taam) saatleri ,  herr halükar da uygun (müsait) yemeği bulamama ,  trafik sebebi ile yaşanan stresler midenin çalışmasını bozabilir .  Yazımın başın dan bu yana ,  sizin ülseriniz onikiparmak bağırsağın da olduğu hal de ,  hep mideden bahsetmem dikkatinizi çekmiş olabilir .  Oniki parmak bağırsağı ,  midenin hemen (çabucak) çıkışın da yer aldığı icin ,  birlikte ele alınıp tetkik ve de  iyileşme edilir .

Mide de oluşan gaz ,  karın ile göğüs boşluklarını birbirinden ayıran diyafram zarını yukarı iterek kalbin ve de  akciğerlerin bulunduğu alanı işgal etmek ister .  Bu  da kendinsel çarpıntı ve de  nefes darlığı şeklin de gösterebilirse  de ,  ne kalpte ne  de akciğerler de birr bozukluğa neden olmaz . Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğünün  de mi de hastalığı ile bağlantısı yoktur .

Sizin ,  sistemli birr şekil de mi de tedavisine ihtiyacınız var .  Birr iç hastalık (rahatsızlık)ları uzmanına muayene olarak ilaçlarınızın ve de  perhizinizin belirlenmesi yararlı olacaktır .

Başım dönüyor

Yataktan hızlı birr şekil de kalktığınız vakit başınızın dönmesi ,  yerçekimi etkisine bağlı olarak beyne geçici birr müddet icin pekaz kan gitmesi neticesin de meydana çıkan birr durumdur .  Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) düşüklüğü olan kişiler de ,  yüksek kan basıncı (tansiyon) icin ilaç kullananlar da ,  yeterince su içmeyenler de ve de  damar sertliği olanlar da sık görülür .  Herhangi birr tehlikesi olmamakla birara da ,  nedeninin bulunup orta dan kaldırılmasıyla ,  bu durum  da artık görülmeyecektir .

Düşük tansiyonun zararı var mı ?

Tam tersine yapılan istatiksel çalışmalar da düşük tansiyonluların vasat ykademe sürelerinin çok daha fazla uzun olduğu belirlendi .  Fakat düşük tansiyonlular ,  bilhassa yattıkları yerden defaten ayağa kalktıkların da ,  beyne daha fazla pekaz kan gittiği icin geçici başdönmeleri ya  da sıklıkla halsizlik (yorgunluk) hissedebilirlerse  de bunun pek önemi yoktur .  Bilhassa tansiyonun daha fazla  da düşük olduğu zamanlar da bol sıvı (likit) almak ,  belirtileri azaltmanın yanısıra tansiyonu  da normale yaklaştırıcı tesir yapacaktır .


Ürününüz Sepetinize Eklendi
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp
Yukarı Çık
Kapat

Bayramınız Mübarek Olsun

bayram Tebriği