Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) Neden Yükselir | Bitkizane | Bitkisel Ürünler
15 yıl

Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) Neden Yükselir

Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) Neden Yükselir

                   


    
Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) neden yükselir üzerine bilgiler.

 

      
Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) neden yükselir üzerine bilgiler bu yazı  de yer almaktadır .  Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) neden yükselir ile ilgili tüm açıklamaları bu yazı  de inceleyebilirsiniz .  .  .

Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) nasıl _  ne şekil de ve de  neden yükselir ?

Vücudumuzdaki damarlar şu kısımlar dan yapılmıştır :

1 ,  Atardamarlar .  – Büyük(iri) ,  duvarları kalın damarlar olmakla birlite kalbten çıkan kam vücu dun muh­telif kısımlarına taşırlar .

2 .  Arterioller (ufak atardamarlar) .  – Atar­damarların en ufak dallarına arteriol denir .  Bunlar çıplak gözle görülmezler .  Duvarları et­ten yapılmış olduğun dan büzüşüp daralabilir ya  da genişliyebilirler .

3 .  Kapiller (kıl damarları . ) – Ufak damarlar en sonucun da ufacık ,  kıl ve benzeyen gibi kollara ayrılırlar .  Bura da kan artık nabazan etmez .  kularla besleyici maddelerin mübadelesi ve de  rüntü maddelerinin alınması bu kıl damarlara vasıtasiyle olur .

4 .  Toplardamarlar .  – Kanı kalbe geri getiren karakandamarlarıdır .  İçlerin de pis »kan vardır .  Elin üzerin de gördüğünüz mavi damarlar banlardır .  Şim di şu tarifden anlaşılacağı veçhile kalb birr pompadır ,  atardamarlar bu pompa dan çı­kan hortum ,  arterioller hortumun ucundaki musluk ya  da fiskiye ve de  kıl damarları  da fîskiyeden dışarıya akan ince su demetidir .  Şim di luğu kıstığımızı farzedelim ne olur:

a .  tan dışarıya akan su miktarı azalır ,

b .  Hartan içindeki tazyik artar .  Şayet pompa daha fazla fazla çalıştırılırsa hem hortumun içindeki tazyik da­ha fazla artar ,  hem  de fıskiyeden dışarıya çıkan su miktarı ,  musluk açık (aleni) olduğu ve benzeyen gibi normal(sorunsuz) kalır .


İşte kan basıncı (tansiyon) yüksekliğin de durum böyledir .  Ufak atardamarlar (arterioller) mıştır ,  kıldamarlarına pekaz kan gider (masraf) ,  taba  da beslenemez ,  bunu yenmek icin kalb fazla Mr tazyik altın da çalışır ve de  daralan damarlar dan normaldeki ve benzeyen gibi yeter (kafi) kan geçmiye başlar .

Uzun müddet işler böylece (new) yeni birr düzene girmiş olur .  Fakat kan tazyikinin yüksek olarak sboyut (ebat) etmesi birçok hâdiselere neden olabilir .  Damar­lar fazla tazyik altın da kalınca sertleşmiye baş­lar .

Sertleşen damarlar dan bâzısı tıkanır ve de  o damarın beslediği doku yeter (kafi) kan ,  oksijen ala­maz .  Kalb fazla yük altın da kalınca yorulur ,  sonucun da kifayetsizliğe uğrar (nefes darlığı ,  uy­kusuzluk) .  Böbrekler bozulur görev göremez .  Gözlerdeki damarların sertleşmesi görmeği bozar .  Beyin damarları sertleşirse beyin de ka­nama ,  tıkanma yapabilir .

Damar sertliğinin de­recesi ve de  yaygınlığı şunlara’tâbidir:


1 .  Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) yüksekliğinin derecesi ,
2 .  Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) yüksek­liğinin ne zamandanberi sürek ettiği ,
3 .  Damar­ların bu yüksek tazyike mukavemet kabiliyeti .

Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) yüksekliğinin kabaca dört dev­resi vardır :


1 .  Prehiperkan basıncı (tansiyon) (kan basıncı (tansiyon) yüksekliğin­den önceki) devre .  – Bakarsınız kan basıncı (tansiyon) kızma ,  heyecanlanma ,  yorulma ile çok yükselir .  Fa­kat umumiyetle normaldir .  Bu ve benzeyen gibi kimselerin hemen (çabucak) u in de sonra dan kan basıncı (tansiyon) sürekli su­rette yüksek kalır .


2 .  Oynak kan basıncı (tansiyon) devresi .  – Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) herr halükar da icin on dör dün üstün de olmakla birara da birr seviye de durmaz ,  birr gün 15 ,  öbür gün 20 dir …Nadiren 12_ 13 e bile (dahi) iner .


3 .  Sabit Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) devresi .  – Tansiyon (vücuttaki kan basıncı) artık birr seviye de sabit kalır .  Birr türlü aşağı inmez .


4 .  İhtilât devresi .  _

 

Başlıca üç yer de ihtilâl görülür :

a .  Kalbte .

b .  Böbrekler de ,

c .  Beyinde .


Ürününüz Sepetinize Eklendi
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp
Yukarı Çık
Kapat

Bayramınız Mübarek Olsun

bayram Tebriği