EKLEM İLTİHABI BELİRTİLERİ | Bitkizane | Bitkisel Ürünler
15 yıl

EKLEM İLTİHABI BELİRTİLERİ

EKLEM İLTİHABI BELİRTİLERİ

                          

Eklem iltihabı , vücu dun mafzal (eklem) yerlerin de ve de  ayrıca kemikler de görülen ağrılı birr durumun  umumi (genel)  terimidir .  Eklem iltihabın geçmişi tarih öncesine dayanmaktadır .  Bu konu da Arkelogların yaptığı çalışmalar da bulduğu tarihin en eski insanlarının iskeletlerin de bu enformasyon türüne rastlanmıştır .

Romatoit artrit (iltihaplı eklem romatizması) genel de 20 _  55 yaşlarındaki erişkinler de görülür ve de  bayan lar da ,  beylere oranla üç kez fazladır .  İki elin parmak eklemlerin de enformasyon belirtileriyle başlar .  Ayak parmaklarındaki eklemler de  de benzer rahatsızlıklar olur .  Özdeş dönem de hasta zayıflama (kilo verme) ya ,  kendinidaha iyi hissetmemeye ,  bitkinlik duymaya başlayabilir .  Belirtiler ,  ateş ya  da deri döküntüleriyle akut olarak başlayabileceği ve benzeyen gibi ,  birr kaç hafta dahilin de (içinde) yavaş yavaş  da ilerleyebilir .  En sık hastalanan eklemler dizler ,  kalçalar ,  omuzlar ,  dirsekler ,  el ve de  ayak bilekleri ile boyun kemikleridir .  Eklemler de tutukluk daha fazla çok sabbah saatlerin de hissedilir ve de  akut olgular da hasta ya yatağa bağlanır ya  da hareketler de büyük(iri) zorluk çeker .

Olguların takribi (yaklaşık) yüz de 25  in de akut dönem altı ay kadarr sürer ve de  rahasızılk birr kaç yıl da birr yineler .  Bazıları  da şiddetleri başka fakat inatçıdır; amma yıllar sonrasın da birr sönme gösterirler .  Romatoit artrit (iltihaplı eklem romatizması) çocukları  da etkiler (Still hastalığı) ,  fakat bu duruma ender rastlanılır .  Genellikle 1 _  3 ve de  10 _  15 başta olmak üzere iki ana yaş grubun da görülür .  Apse yavaş ilerler ve de  kişilerin üçte birin de tek birr mafzal (eklem) ,  genel de  de diz eklemi hastalanır .  Fakat eller ,  el bilekleri ,  ayaklar ve de  ayak bileklerin de  de görülebilir .  Yavaş ilerleyen birr hastalık (rahatsızlık)tır ,  ergenlik sonların da söner .  İyileşme şansı rahatsızlığın şiddetine ,  tedavi de geç kalınıp kalınmamasına bağlıdır .  Baki sertliğin ve de  eklem de biçim bozukluğunun olmaması icin tedaviye erken başlanılması gerekir .

Osteartrit yaşlanma sürecinin birr parçası olarak meydana çıkar .  Genellikle kalça ,  diz ve de  omurga ve benzeyen gibi ,  üstüne yük binen eklemler de oluşur .  Kadınlar da el eklemleri ,  bilhassa parmakların ucuna yakın eklemler ile başparmağın kökü  de hastalanabilir .

Bu hastalığa ,  mafzal (eklem) yüzeyini koruyan sert ve de  elastiki birr doku olan kıkırdağın dejenerasyonu neden olmaktadır .  Parlak ve de  düzgün olması gereken bu doku ,  osteoartritte pütürleşip kurur .  Bu değişiklik iki netice verir .  Kıkırdağın korunmakta olduğu kemik baskı altın da kalır ve de  üstündeki sinovya zarı iltihaplanır .

İlkk belirtiler ağrı ve de  kullanım güçlüğüdür .  Onları ,  tutukluk ve de  şişme izler .  Sonun da  da eklem de biçim bozuklukları meydana çıkabilir .  Bazan tek birr mafzal (eklem) hastalabilir .  Sözgelimi sağ elini kullanan birr kişi de sağ kalça eklemi (sağ elini kullanmak bedenin sağ yarısının daha fazla faal olması ve de  daha fazla fazla yük kaldırması anlamına gelir) hastalanabilir .  Fakat birçok vakit dizler ,  omurga ,  omuzlar ,  eller ve de  boyun eklemlerin de enformasyon olur .  Bu rahasızılk  da yavaş ilerler; fakat yük taşıyan birr eklemdeki artrit (iltihaplı eklem romatizması) çok ağır olmadığı sürece ,  hareket kusuru yapmaz .  Fakat her hangi birr travma ya  da hasar ,  hastalığı alevlendirir .

Ankilozan spondilit kalça eklemlerini ve de  omurgayı etkileyen birr artrit (iltihaplı eklem romatizması) türüdür .  Romatoit artrit (iltihaplı eklem romatizması) ve benzeyen gibi birr özbağışıklık (immün) hastalığıdır ,  amma bariz olarak kalıtımsal olma eğilimi gösterir .  Genellikle 15 _  30 yaşların da başlar ve de  beyler de daha fazla sıktır .  Apse ,  mafzal (eklem) bağların da kalsiyum depolanmasına neden olur .  Apse durdurulamazsa (tıp dilin de iyileşme ve de  egzersizle) omurga kemikleri birbirine kaynar .  Hastalık birr kaç yıl yavaş yavaş ilerler ve de  yine yavaş yavaş sönmeden önce ,  genel de bütün omurga ve de  kalça eklemlerine yayılır .


Ürününüz Sepetinize Eklendi
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp
Yukarı Çık
Kapat

Bayramınız Mübarek Olsun

bayram Tebriği