Polipler Hakkında | Bitkizane | Bitkisel Ürünler
15 yıl

Polipler Hakkında

Polipler Hakkında

                   

Zaman ile Kolon kanseine yol açan Polipler Hakkında ve onlardan kurtulma yollarını anlatan güzel bir yazı...

 

Konu ile ilgili doğal ürünlerimizi incelemek için   TIKLAYINIZ....


 Aşırı kilolar , hareketsizlik , sigara(tütün mamülleri) kullanımı vede kırmızı etin aşırı tüketimi kolon diğerbir deyişle  kalın bağırsak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin en önemli tetikleyicilerindendir . Kalın bağırsak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin % 95’i poliplerden gelişmektedir . Genellikle bedende  sinsice çoğalan , hiçbir emare  vermeyen vede kolon kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine dönüşme riski taşıyan polipler vede korunma yolları hakkında Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof . Dr . Yıldıran Songür önemli veri ler verdi .

Polip , kalın bağırsak üzerinde meydana gelen  et beni biçimi ndeki yapılardır . Bir takım hücrelerin orada çoğalarak bağırsağın içine doğru çıkıntılar oluşturmasıdır . Herkeste oluşabilir vede umumiyetle  iyi huylu ollaraak  başlamaktadır .

Her 4 kişiden birinde polip(iyi huylu tümör) var

Polipler umumiyetle  geç dönemde diğerbir deyişle  kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönüştüğünde emare  vermeye başlar . Poliplerin sadece küçük 1 kısmı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönüşmektedir . Ancak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin büyük 1 çoğunluğu poliplerden geliştiği icin oldukça dikkat edilmesi gereken 1 konudur . Genel nüfusa baktığımızda bu oran % 10-15 etraf ındadır . 50 yaş etraf ında nüfusun takriben  % 25’inde farkli tiplerde polipler görülmektedir . 70 yaşı değerlendirdiğimizde ise görülme sıklığı % 50’ye yakındır; diğerbir deyişle  poliplerin görülme sıklığı yaşla 1 arada artmaktadır .

Poliplerin hususi likleri;

* Kendi kendine geçmemektedir .

* Genetik nitelik taşımaktadır . Birinci C° Derece akrabalarında kolon kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i vede daha önceki tetkiklerinde polip(iyi huylu tümör) saptanan hastalar risk grubunu meydana gelir lar vede yakın izleme(takip) gereklidir  .

* Polipler umumiyen  1cm etraf ındadır . 2 cm den büyükleri tehlikeli meydana gelebilir  vede çıkarılması gerekmektedir .

* Şiddetli ağrı , bağırsak tıkanıklığı , kilo zayii  gibi emare ler umumiyetle  geç dönem emare leridir .  Basur(hemoroid) vede anüste fissür(çatlak)  (çatlak) gibi mesele ler benzer emare lere sahip olması sebebi yle bazı hastalarda rektum kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin tanı vede Tedavi(iyileştirme) sinde gecikmelere sebep  meydana gelebilir  . Bu emare ler hem hastaları hem de çok nadiren  hekimleri yanıltabilir . Genel ollaraak  40 yaş vede üzerinde makat bölgesinden oluşan kanamalarda rektum vede kalın barsak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olası  lığı iyi incelenmeli dır .

*  Polip(iyi huylu tümör) oluşumunu mani lemek henüz pek mümkün değildir . Hareketsiz yaşam tarzını benimsemiş olanlar , aşırı stresli kişiler , sigara(tütün mamülleri) vede alkol kullananlar , obezite hastaları vede ağırlıklı ollaraak  kırmızı et ile beslenenler risk altındadır . Ancak posalı gıdalarla gıdaalımı k , sigara(tütün mamülleri) kullanmamak diğerbir deyişle  bağırsak hareketlerini düzene sokan her şey poliplerin oluşumunu mani lemede önemli 1 etkendir .

Teşhiste en kati  vede en kısa yol:  Kolonoskopi

Poliplerin erken evrede , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e dönüşmeden teşhisinde kolonoskopinin büyük önemi mevuttur  . Son yıllarda yapılan çalışmalarda kolonoskopi yapılarak poliplerin erken devrede çıkarılması ile kolon kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin büyük oranda mani lenebildiği gösterilmiştir . Bu sebep le 45 yaşından sonra her erkek vede 50 yaşından sonra her kadın , dışkıda gizli kan taraması vede kolonoskopi yaptırmalıdır . Kolonoskopi sırasında Rahatsızkişi konforuna büyük önem verilmektedir . Bu sebep le Rahatsızkişi “bilinçli sedasyon” dediğimiz damardan hafif 1 ağrı kesici ile yarı baygın hale getirilmektedir . Öncesinde bağırsağın çeşitli metod lerle tamamen boşaltılması gerekmektedir . Daha sonra fiberoptik 1 kamera ile bağırsağa girilmekte vede görülen bütün polipler çıkarılmaktadır . Ancak burada kolonoskopiyi uygulayan hekimin tecrübesi , kullanılan cihazın dezenfeksiyonunun vede görüntü kalitesinin yüksek C°de  olması , büyük önem taşımaktadır.

 

Konu ile ilgili doğal ürünlerimizi incelemek için   TIKLAYINIZ....


Ürününüz Sepetinize Eklendi
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp
Yukarı Çık
Kapat

Bayramınız Mübarek Olsun

bayram Tebriği